Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.04

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų (gyvenamųjų namų ir kitų namų valdų ūkinių pastatų atvejais) priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dalyvauti „Asbesto šalinimo programoje“ norintys piliečiai privalo pateikti asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2008 m. balandžio 17 d. Nr. 351 patvirtinta Asbesto šalinimo programa.
2. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-05-11 įsakymas Nr. D1-267 „Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Statinio naudotojas ar techninis prižiūrėtojas inventorizuodamas asbesto turinčius gaminius užpildo du nustatytos formos asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos egzempliorius pagal pirmiau minėtame tvarkos apraše išdėstytus reikalavimus, kurių vieną pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui, antrą pranešimo egzempliorių saugo pats. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius gali pareikalauti iš ataskaitą pateikusio asmens patikslinti ir paaiškinti, ataskaitoje pateiktus duomenis bei pateikti nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą duomenų patikrinimui.
2. Asbesto turinčius gaminius saugiai pašalinus iš aplinkos pastato remonto, rekonstrukcijos ar griovimo metu, statinio naudotojas ar techninis prižiūrėtojas per 3 mėnesius nuo darbų pabaigos užpildo du pranešimo egzempliorius apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos formą ir vieną pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui, antrą pranešimo egzempliorių saugo pats.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rina Rimaš, Vietinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 387) 66368, el. p. rina.rimas@svencionys.lt
Linas Kalenda, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 387) 66368, el. p. linas.kalenda@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juozas Urbanavičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8387) 66368, el. p. vukis.vedejas@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dokumentai gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window