Biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Chemijos valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Fizikos valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Geografijos valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinis brandos egzaminas

Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinis brandos egzaminas

Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Istorijos valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Menų mokyklinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinio brandos egzamino rezultatų suvestinė

Informacija apie 2015 m. užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. biologijos valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. matematikos valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. istorijos valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. geografijos valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. chemijos valstybinį brandos egzaminą

Informacija apie 2015 m. informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą

Comments are closed.

Close Search Window