Nelaimės, didelio masto avarijos įvyksta netikėtai. Tokiais atvejais civilinės saugos tarnybos perspėja gyventojus nustatytais signalais. „Dėmesio visiems“ – perspėjamasis garsinis signalas, kuris skelbiamas elektros sirenomis, objektų garsiniais signalais ir kitomis signalinėmis priemonėmis. Atsižvelgiant į įvykio mastą, signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų vadovų, savivaldybių administracijų direktorių sprendimu. Jeigu nelaimė didelė, šį signalą skelbia Civilinės saugos valdyba. Išgirdę šį signalą, nedelsiant įsijunkite radijo imtuvą, televizorių, išklausykite pranešimą. „Radiacinis pavojus“ – skelbiamas kilus tiesioginei radioaktyviosios taršos grėsmei arba nustačius tokią taršą. Signalas gali būti paskelbtas panaudojant perspėjimo sistemą, ryšių priemones, radiją ir televiziją. Signalo tekstas ir konkretūs nurodymai kartojami tris kartus. Skelbiamas savivaldybių arba Civilinės saugos valdybos sprendimu. Išgirdę šį signalą, atidžiai išklausykite pranešimą, griežtai laikykitės rekomendacijų, pasirūpinkite stabiliojo jodo preparatais (kalio jodidu arba kalio jodatu), jei buvo toks nurodymas, jei liekate namie, sandariai uždarykite langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas. Duris uždenkite storu audeklu, jei yra galimybė, eikite į artimiausią slėptuvę. Jei gavote nurodymą evakuotis, pasiimkite: pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę, nepamirškite reguliariai vartojamų vaistų, dokumentus (pasą, gimimo ir santuokos liudijimus, atestatą, diplomą, nuosavybės dokumentus), pinigus ( grynuosius pinigus, kreditines korteles, vertybinius popierius, brangenybes), šeimynines relikvijas, maisto 2-3 dienoms, reikalingus drabužius (pagal sezoną), tualetinius reikmenis, asmenines apsaugos priemones, nešiojamąjį radijo imtuvą, žibintuvėlį, atsarginius elementus, žiebtuvėlį. Išeidami iš namų: užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu, išjunkite dujas, elektros prietaisus, užsukite vandens sklendes. Jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartą, sandariai uždarykite duris. Sandariai uždenkite šulinius, užterštoje vietovėje nelieskite daiktų plikomis rankomis. „Cheminis pavojus“ – skelbiamas, kai kyla tiesioginis cheminės taršos pavojus arba jau nustatyta vietovės tarša pavojingomis medžiagomis. Šis signalas taip pat perduodamas per visuomenės informavimo priemones (radiją, televiziją). Tekstas kartojamas tris kartus. Skelbiamas pavojingų objektų vadovų, savivaldybių arba Civilinės saugos valdybos sprendimu, atsižvelgiant į pavojaus (avarijos) mastą. Jei esate lauke, stenkitės kuo skubiau išeiti iš užterštos zonos. Eikite civilinės saugos specialistų nurodyta kryptimi. Jei esate namie, uždarykite duris, langus, orlaides, uždenkite dūmtraukius, vėdinimo ir kitas angas, sudrėkinkite rankšluosčius ar audeklo gabalus ir jais užkimškite durų apačią, langus ir duris sandariai apklijuokite lipnia juosta, uždenkite šulinius. Jei ketinate evakuotis, pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto 2–3 dienoms, reikalingus medikamentus, apsivilkite drabužiais, nepraleidžiančiais vandens, apsiaukite guminius batus, išjunkite elektros prietaisus, užsukite vandens, dujų sklendes. Išeidami iš namų užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu. Į slėptuvę ar kitas nurodytas patalpas eikite statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietomis, venkite aukštos žolės, tankiai apsodintų vietų, nesislėpkite žemumose, rūsiuose, tuneliuose. „Katastrofinis užtvindymas“ – katastrofinio užtvindymo grėsmės dėl galimos avarijos Kauno HE signalas. Jis skelbiamas Kauno miestui, Šakių, Jurbarko ir Šilutės rajonų gyventojams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas. Signalas perduodamas per visuomenės informavimo priemones, tekstas kartojamas tris kartus. Skelbiamas Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos valdybos sprendimu. Išgirdę šį signalą, atidžiai išklausykite pranešimą ir vykdykite civilinės saugos tarnybų nurodymus. „Potvynio pavojus“ – signalas apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių upėse, vandens lygiui pakilus iki pavojingos ribos. Jis kartu su reikalinga informacija perduodamas per visuomenės informavimo priemones. Skelbiamas apskričių viršininkų, savivaldybių ir Civilinės saugos valdybos sprendimu. Išgirdę šį signalą, pasirūpinkite savo turtu, gyvuliais, namais, namuose sukelkite daiktus kuo aukščiau, įrenginių (mechanizmų) metalines konstrukcijas patepkite tepalu, apsirūpinkite plaukiojimo priemonėmis, gumine avalyne, turėkite ne mažiau kaip 10-čiai parų ilgai negendančių maisto produktų, medikamentų, geriamojo vandens, degtukų, žvakių, žibalinių lempų, malkų, mobiliojo ryšio telefoną, radijo imtuvą. Jei nutarėte evakuotis, prieš palikdami namus, užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, pasiimkite dokumentus, pinigus, vertybinius popierius, brangenybes, būtiniausius daiktus, maisto produktų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus, apie išvykimą informuokite seniūniją, kad būtų žinoma, kiek žmonių liko galimo potvynio (užtvindytoje) teritorijoje. „Uragano pavojus“ – skelbiamas artėjant pavojingam hidrometeorologiniam reiškiniui, kuris gali sukelti ekstremalią situaciją. Signalas kartu su reikalinga informacija perduodamas per visuomenės informavimo priemones iš anksto. Skelbiamas Hidrometeorologijos tarnybos sprendimu. Išgirdę informaciją, kad artėja uraganas, jei gyvenate kaime, suvarykite gyvulius į tvartus, uždarykite tvartų, namų duris, langus, langines, sutvirtinkite pastatų stogus, išjunkite elektros prietaisus ir dujas, apsirūpinkite žibalinėmis lempomis arba žvakėmis, turėkite nešiojamąjį radijo imtuvą, būkite kuo toliau nuo langų, atidėkite keliones, būkite namie, jei uraganas užklupo lauke, nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nevažiuokite dviračiu, audros metu nesinaudokite mobiliuoju telefonu, jei esate mieste, slėpkitės gyvenamųjų namų laiptinėse, kitose priedangose. „Oro pavojus“ – skelbiamas visiems gyventojams, kai kyla tiesioginė priešo užpuolimo grėsmė. Jis perduodamas visomis minėtomis visuomenės informavimo ir ryšių priemonėmis. Skelbiamas tik Krašto apsaugos ministerijos sprendimu. Išgirdę šį signalą, atidžiai išklausykite informaciją ir vykdykite duotus nurodymus, eidami į slėptuvę pasiimkite tualetinių reikmenų, medikamentų, nešiojamąjį radijo imtuvą, jei liksite namie, imkitės apsaugos priemonių: lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, užtraukite užuolaidas, įsiveskite į vidų savo šunis, kates ir t.t., persikelkite į kambarį be langų (jei toks yra). „Oro pavojaus atšaukimas“ – skelbiamas Krašto apsaugos ministerijos sprendimu per visuomenės informavimo priemones, praėjus tiesioginio užpuolimo grėsmei ar pasibaigus antpuoliui. Signalas kartojamas tris kartus, po jo gali būti perduodami papildomi nurodymai. Išgirdę šį signalą, padėkite gelbėtojams teikti nukentėjusiesiems pirmąją medicinos pagalbą, padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius. KAIP ELGTIS KILUS GAISRUI Iškvieskite priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (112; 01), jei gaisras kilo bute: pirmiausia išveskite vaikus, senyvus žmones; pabandykite užgesinti ugnį, nesukeldami pavojaus sau; išjunkite elektrą; per degančias patalpas eikite apsigaubę šlapiomis antklodėmis; benzino, riebalų, žibalo, tirpiklių negesinkite vandeniu; jokiu būdu neišdaužkite langų ir durų stiklų, nes liepsna dar labiau sustiprės; saugokitės nutrauktų ir apdegusių elektros laidų; neikite į patalpas, pilnas dujų ar dūmų.

Comments are closed.

Close Search Window