Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.01

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktorių savaeigiu ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio techniką arba norintys gauti žemės ūkio technikos registracijos liudijimo dublikatą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14 Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai transporto priemonę registruoja savininko atstovas.
4. Transporto priemonės valdymą patvirtinantys dokumentai.
5. Transporto priemonės išregistravimo patvirtinimo dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojama naudota transporto priemonė.
6. Techninių duomenų ir techninės atitikties patvirtinimo dokumentai, įregistruojant transporto priemonę.
7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
8. Dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 66 379, 8 687 73875, el. p. arvydas.nalivaika@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įregistravimo prašymo ir žemė ūkio mašinai įregistruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą 10 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą 17 Eur.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą 7,5 Eur.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija įmokos kodas 53086,
AB „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300;
AB SEB bankas sąskaita LT057044060007887175;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220;
UAB Medicinos bankas sąskaita LT427230000000120025;
AB Šiaulių bankas sąskaita LT327180000000141038;
AB Citadele bankas sąskaita LT787290000000130151.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos išregistravimą paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo įregistruoti transporto priemonę forma
Prašymo išregistruoti transporto priemonę forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą privaloma sutikrinti nuvykus į mašinos buvimo vietą.

15

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.5.3 Prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktorių.
20.5.4 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktoriaus priekabą.
20.5.5 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai įregistruoti juridinio asmens traktorių.
20.5.6 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti juridinio asmens traktorių priekabas.
20.5.7 Juridinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas.
20.5.8 Fizinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.02

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pranešimų apie žemės ūkio technikos pardavimą išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įregistruoti žemės ūkio techniką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14 Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pranešimas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pranešimą teikia savininko įgaliotas asmuo.
4. Pirkimo–pardavimo sutartį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 66 379, 8 687 73875, el. p. arvydas.nalivaika@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo ir žemės ūkio mašinos pardavimui uždeklaruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimo apie parduotą transporto priemonę arba perleistas daiktines teises į ją forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą privaloma sutikrinti nuvykus į mašinos buvimo vietą

15

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.5.3 Prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktorių.
20.5.4 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai,
įregistruoti fizinio asmens traktoriaus priekabą
20.5.5 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai įregistruoti juridinio asmens traktorių
20.5.6 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai,
įregistruoti juridinio asmens traktorių priekabas
20.5.7 Juridinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas.
20.5.8 Fizinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.03

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Duomenų keitimas nusipirkus jau Lietuvoje registruota žemės ūkio techniką.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys norintys įregistruotai žemės ūkio technika, pakeisti registro duomenis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14 Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas kai registruoja savininko įgaliotas asmuo;
4. Registracijos liudijimas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 66 379, 8 687 73875, el. p. arvydas.nalivaika@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įregistravimo prašymo ir žemė ūkio mašinai įregistruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre 15 Eur.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija įmokos kodas 53086,
AB „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300;
AB SEB bankas sąskaita LT057044060007887175;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220;
UAB Medicinos bankas sąskaita LT427230000000120025;
AB Šiaulių bankas sąskaita LT327180000000141038;
AB Citadele bankas sąskaita LT787290000000130151.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo pakeisti registro duomenis forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą, privaloma sutikrinti nuvykus į mašinos buvimo vietą

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.5.3 Prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktorių.
20.5.4 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti fizinio asmens traktoriaus priekabą
20.5.5 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai įregistruoti juridinio asmens traktorių
20.5.6 Prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai, įregistruoti juridinio asmens traktorių priekabas
20.5.7 Juridinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas.
20.5.8 Fizinių asmenų prašymai jų nagrinėjimo dokumentai, išregistruoti traktorius ar traktoriaus priekabas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.04

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traktoriaus savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įregistruoti žemės ūkio techniką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Žemės ūkio ministro įsakymas 2002-05-30 Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka“ (žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių.
2. Traktoriaus registracijos dokumentą.
3. Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
4. Tais atvejais, kai atliekama traktoriaus, kuriame sumontuotas didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranas (toliau – kėlimo įrenginys), techninė apžiūra, pateikiama pažyma apie kėlimo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduota kėlimo įrenginio techninės būklės tikrinimo išvada, patvirtinanti, kad jis yra tinkamas saugiai naudoti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Arvydas Nalivaika, Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 387) 66 379, 8 687 73875, el. p. arvydas.nalivaika@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Mašinų techninės apžiūros vykdomos pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą 6,8 Eur.
Už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą 5,5 Eur.
Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija įmokos kodas 53086,
AB „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300;
AB SEB bankas sąskaita LT057044060007887175;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220;
UAB Medicinos bankas sąskaita LT427230000000120025;
AB Šiaulių bankas sąskaita LT327180000000141038;
AB Citadele bankas sąskaita LT787290000000130151.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas nepildomas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų bazę.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Techninės apžiūros atliekamos mašinos buvimo vietoje.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.08

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius.
Prašymą fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Švenčionių rajono savivaldybės administraciją arba atsiuntęs prašymą paštu, el. paštu savivaldybe@svencionys.lt arba per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).
Atsakymas pareiškėjui pateikiamas asmeniškai atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu, per e. pristatymo sistemą, el. paštu arba per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP). Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.
2. Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-117 (žr. aktualią redakciją).
3. Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-77.
4. Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“(žr. aktualią redakciją).
5. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“(žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymą;
2. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo – pateikti įgaliojimą;
3. Jeigu apie žemės sklypą ar nesuformuotą valstybinės žemės plotą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro duomenų bazėje – pateikti žemės sklypo valdymo teisę (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kt.) patvirtinančius dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

Švenčionių rajono savivaldybės parkų, skverų, gatvių ir kitų teritorijų želdinių inventorizavimo apskaitos duomenų sukūrimo bazės duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Karklelienė, tel. (8 387) 66366, el. p. ingrida.karkleliene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius
tel. (8 387) 66 372, el. p. savivaldybe@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Asmenys už leistus iškirsti saugotinus želdinius moka mokestį (medžio atkuriamąją vertę) į sąskaitą LT054010043200331865 AB DnB bankas, banko kodas 40100
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Įm. kodas: 188766722
Vilniaus g. 19, Švenčionys.
Mokesčio kaina paskaičiuojama atsižvelgiant į kertamo želdinio rūšį, kamieno skersmenį 130 cm aukštyje bei teritoriją kurioje želdinys augo (mieste, kaime).
Saugotini medžiai ir krūmai turint leidimą neatlyginamai gali būti kertami šiais atvejais, kai:
– nudžiuvę, išskyrus uosinius (drėvėtus);
– vėjo sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužyti, apdegę gaisro metu;
– išpuvę;
– pasvirę didesniu negu 45 laipsnių kampu ir pasvirimas kasmet didėja;
– pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;
– apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų;
– pažeistos medžių gyvybinės funkcijos;
– vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti želdinių kokybę gerinantys kirtimai;
– auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;
-auga ant piliakalnių, pilkapių;
– auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose, kaip nepageidaujamos rūšys;
– auga arti pastatų, tamsina langus, gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;
– auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, neturi augti;
– auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti;
– numatyta kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizaciją;
– yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Bylos: (20.7.4), (20.7.4 E).

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.09

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai turi teisę gauti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius:
1. Drenažo plano ištraukos kopiją (mastelis 1:2000) su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;
2. Žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių profilių kopijas;
3. Drenažo ir griovio plano (mastelis 1:2000) su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;
4. Drenažo rinktuvų profilių kopijas;
5. Paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai, tai pažymint sutartiniais ženklais pareiškėjui išduodamo plano kopijoje. Jeigu yra būtinybė, plano kopijoje papildomai nurodomi drenažo rinktuvų skersmenys (jeigu išduodamo plano ištraukoje to nematyti), vandens nuleistuvų charakteristikos ir kiti duomenys bei pridedama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus „Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga“ ištraukos kopija, taip pat institucijų, išduodančių reikalingus dokumentus ir reikalavimus darbams nusausintoje žemėje atlikti, sąrašas ir adresai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-228 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-186 „Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas dėl melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimo.
2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Žemės sklypo plano kopija;
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vedėja Rasa Čibirienė tel. (8 387) 66 366, el. p. rasa.cibiriene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Gyventojų ir ūkio subjektų prašymai ir skundai melioracijos klausimais, jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.4.7

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.10

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio valdos įregistravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.
Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:
– vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;
– per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;
– valdos valdytojo iniciatyva, jeigu duomenis atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės;
– kitų teisės aktų numatytais atvejais ir terminais.
Prireikus žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo”(žr. aktualią redakciją) .
2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2013 sausio 24 d. įsakymas Nr. 1V-7 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklių tvirtinimo“(žr. aktualią redakciją) .

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;
3. nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise;
4. valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė;
5. nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
6. valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valdoje bus registruojamas partneris (partneriai);
7. valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius dokumentus;
8. kitus dokumentus priklausomai nuo valdos valdytojo bei duomenų teikėjo, jeigu duomenis teikia ne valdos valdytojas, teisinio statuso ir pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų, pvz., valdos valdytojo, valdos partnerio (fizinių asmenų) darbo žemės ūkyje stažą patvirtinančius dokumentus, ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir t. t.
Vietoj dokumentų originalų duomenų teikėjas gali pateikti patvirtintas kopijas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Žemės ūkio skyriaus specialistai:
Jonas Rimošaitis
Vyr. specialistas
838766379
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė
Žemės ūkio specialistė
838766366
ausra.urbanaviciene@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė
Žemės ūkio specialistė
Adutiškio sen.
838759199
jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė
Žemės ūkio specialistė
Cirkliškio sen.
838766182
irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko
Žemės ūkio specialistė
Magūnų sen.
838749877
irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė
Žemės ūkio specialistė
Pabradės sen.
838754538
svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė
Žemės ūkio specialistė
Svirkų sen.
838741406
meilute.urbeliene@svencionys.lt

Virgutė Builienė
Žemės ūkio specialistė
Švenčionėlių sen.
838731501
virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią darbo dieną (jei nėra techninių kliūčių), dalyvaujant pareiškėjui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą atspausdina paslaugos teikėjas iš Valdų registro programos ir pateikia pareiškėjui pasirašyti.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.11

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pranešimų apie žemės ūkio valdos įregistravimą išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją) .
2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2013 sausio 24 d. įsakymas Nr. 1V-7 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklių tvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba įgalioto asmens dokumentą ir įgaliojimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Jonas Rimošaitis
Vyr. specialistas
838766379
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė
Žemės ūkio specialistė
Adutiškio sen.
838759174
jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė
Žemės ūkio specialistė
Cirkliškio sen.
838766182
irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko
Žemės ūkio specialistė
Magūnų sen.
838741405
irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė
Žemės ūkio specialistė
Pabradės sen.
838754538
svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė
Žemės ūkio specialistė
Svirkų sen.
838741407
meilute.urbeliene@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė
Žemės ūkio specialistė
Švenčionių sen.
838752426
ausra.urbonaviciene@svencionys.lt

Virgutė Builienė
Žemės ūkio specialistė
Švenčionėlių sen.
838732240
virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią darbo dieną (jei nėra techninių kliūčių).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Pažymos formą atspausdina paslaugos teikėjas iš Valdų registro programos ir pasirašęs pateikia pareiškėjui.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.12

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkinių gyvūnų įregistravimas, patikslinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkinių gyvūnų deklaravimas, įvykių registravimas (formos GŽ-2, apskaitos žurnalo pildymas); kiaulių judėjimo apskaita ir žurnalo pildymas. Laikytojų, bandų įvedimas, taisymas ir peržiūra.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3D-719 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2013 sausio 24 d. įsakymas Nr. 1V-7 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre taisyklių tvirtinimo“(žr. aktualią redakciją) .

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Ūkinių gyvūnų laikytojas (savininkas) pateikia:
1. užpildytą ir pasirašytą registro valdytojo nustatytą dokumentą,
2. fizinio ar juridinio asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ar jo kopiją,
3. pirminius registruojamo objekto duomenis (ūkinių gyvūnų – bandos, paukščių – pulko, bičių bityno – numerius, ūkinių gyvūnų skaičių, veislę lytį, laikymo vieta ir kt.)

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Jonas Rimošaitis
Vyr. specialistas
838766379
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė
Žemės ūkio specialistė
838766366
ausra.urbanaviciene@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė
Žemės ūkio specialistė
Adutiškio sen.
838759199
jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė
Žemės ūkio specialistė
Cirkliškio sen.
838766182
irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko
Žemės ūkio specialistė
Magūnų sen.
838749877
irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė
Žemės ūkio specialistė
Pabradės sen.
838754538
svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė
Žemės ūkio specialistė
Svirkų sen.
838741406
meilute.urbeliene@svencionys.lt

Virgutė Builienė
Žemės ūkio specialistė
Švenčionėlių sen.
838731501
virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną.
Per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno laikymo pradžios pateikia duomenis.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos paraiška pildoma elektroninėje sistemoje, asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių arba seniūniją. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.
Valstybės įmonė Žemės ūko informacijos ir kaimo verslo centras, Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (CDB)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.13

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijų pildymas, apleistų žemių aprašymas, išankstinis kontrolinių žemės ribų pasikeitimų aprašymas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasėlių laukų įbraižymas ir paraiškos duomenų įvedimas į paraiškų priėmimo informacinę sistemą – toliau PPIS. Paraiškos duomenų tikslinimas.
Paslauga teikiama einamųjų metų balandžio – liepos mėnesiais (tikslus terminas nustatomas kiekvienais metais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu).
Žemės ūkio veiklos subjektams parama skiriama pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) bei administruojama atitinkamų žemės ūkio ministro įsakymų nustatyta tvarka. Parama už plotus mokama pagal šias KPP priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Parama už ūkinius gyvūnus mokama pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
Teikdami Paraišką aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, siekia gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, t. y. pagrindinę tiesioginę išmoką, žalinimo išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, išmoką už pirmuosius hektarus, susietąją paramą už plotą ir (arba) gyvulius.
Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais (iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus paramai plotus) arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pakeitimus ir (arba) žemės ūkio naudmenų sluoksnio pakeitimus (nurodo išartus daugiamečių ganyklų, panaikintų arba naujai pasodintų daugiamečių sodinių plotus). PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 8 d. aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“(žr. aktualią redakciją).
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D- 932 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 1V -69 „ Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir (arba) prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis administravimo savivaldybėse procedūros aprašo patvirtinimo “.
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą arba brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais);
3. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus);
4. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą. Jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis;
5. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo ir (arba) kai paraišką teikia juridinis asmuo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus specialistai:

Jonas Rimošaitis
Vyr. specialistas
838766379
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

Aušra Urbanavičienė
Žemės ūkio specialistė
838766366
ausra.urbanaviciene@svencionys.lt

Jūratė Semėnaitė
Žemės ūkio specialistė
Adutiškio sen.
838759199
jurate.semenaite@svencionys.lt

Irena Karveckienė
Žemės ūkio specialistė
Cirkliškio sen.
838766182
irena.karveckiene@svencionys.lt

Irina Volodko
Žemės ūkio specialistė
Magūnų sen.
838749877
irina.volodko@svencionys.lt

Svetlana Juzėnienė
Žemės ūkio specialistė
Pabradės sen.
838754538
svetlana.juzeniene@svencionys.lt

Meilutė Urbelienė
Žemės ūkio specialistė
Svirkų sen.
838741406
meilute.urbeliene@svencionys.lt

Virgutė Builienė
Žemės ūkio specialistė
Švenčionėlių sen.
838731501
virgute.builiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos deklaravimo paraiška pildoma elektroninėje sistemoje PPIS

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraiška gali būti teikiami tik toje savivaldybėje, kurioje yra įregistruotas valdos centras. Nustatytos formos deklaravimo paraiška pildoma elektroninėje sistemoje PPIS asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ar seniūniją, arba https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti pateiktos paraiškos elektroninę formą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.14

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio įregistravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (Vilniaus g. 19, Švenčionys) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.
Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, o sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti pasirinktinai: tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, gali būti išsiunčiamas asmeniui nurodytu el. paštu ar paštu arba susipažinti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3D-844 „Dėl ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
4. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr.1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens prašymą įregistruoti ūkį.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus.
4. Registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo planą arba schemą.
Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:
1. Partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.
3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinantys ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiantys dokumentai bei žemės sklypo planas arba schema, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę.
4. Ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus Vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 66 379
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 10 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už ūkininko ūkio įregistravimą ir ūkininko pažymėjimo išdavimą – 12 Eur.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija.
Įmokos kodas 53086,
AB „Swedbank“ sąskaita LT247300010112394300;
AB SEB bankas sąskaita LT057044060007887175;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763;
Luminor Bank AB sąskaita (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220;
UAB Medicinos bankas sąskaita LT427230000000120025 ;
AB Šiaulių bankas sąskaita LT327180000000141038;
AB Citadele bankas sąskaita LT787290000000130151.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.
Valstybės įmonė Žemės ūko informacijos ir kaimo verslo centras.
Informacija apie teikiamas Žemės ūkio skyriaus administracines paslaugas pateikiamos interneto svetainėje http://www.svencionys.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė. Išduodamas ūkininko pažymėjimas

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.3.1 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų apskaitos knyga.
20.3.2 Švenčionių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.3 Švenčionėlių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.4 Cirkliškio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.5 Sarių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.6 Svirkų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.7 Adutiškio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.8 Magūnų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.9 Pabradės seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.10 Labanoro seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.11 Kaltanėnų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.12 Strūnaičio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, dėl įvairių priežasčių siekia išregistruoti savo ūkį iš Ūkininkų ūkių registro (toliau – Registras).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3D-844 „Dėl ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui, – asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą.
4. Jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimą dėl ūkio išregistravimo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 663798
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 10 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Lietuvos Respublikos gyventojų registras.
Valstybės įmonė Žemės ūko informacijos ir kaimo verslo centras

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė. Būtina gražinti Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.3.1 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų apskaitos knyga.
20.3.2 Švenčionių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.3 Švenčionėlių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.4 Cirkliškio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.5 Sarių seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.6 Svirkų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.7 Adutiškio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.8 Magūnų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.9 Pabradės seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.10 Labanoro seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.11 Kaltanėnų seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.
20.3.12 Strūnaičio seniūnijos ūkininkų prašymai ir jų nagrinėjimo dokumentai užregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti ūkį.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.16

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žala atlyginama subjektams, kurių pasėliai, ūkiniai gyvūnai ar miškas nukentėjo nuo medžiojamųjų gyvūnų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas dėl žalos atlyginimo.
2. Jei sužalotas ūkinis gyvūnas – gydymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą.
3. Jei medžiojamųjų gyvūnų žala padaryta hidrotechnikos įrenginiams – pateikti realiai patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus Vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 663798
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 7 dienas nuo asmens, kurio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ar miškui padaryta žala, prašymo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Komisija pagal pareiškėjų prašymus vyksta į vietą apžiūrėti medžiojamų gyvūnų padarytos žąlos, surašomas Žemės ūkio pasėliams ar miškui padarytos žalos įvertinimo aktas ir apskaičiuojama žala.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.2.9 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymo komisijos aktai ir jų registras.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.17

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Ši paslauga apima leidimų išdavimo tvarką Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims norintiems laikyti pavojingus šunis.
PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLĖS (pavojingų ir kovinių šunų sąrašas yra patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu):
  Amerikiečių Stafordšyro terjeras
  Stafordšyro bulterjeras
  Amerikiečių buldogas
  Argentinos dogas
  Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)
  Kangalas (Turkų aviganis)
  Kaukazo aviganis
  Pietų Rusijos aviganis
Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis arba jau įsigiję, laiko, veisia pavojingus šunis, privalo į Švenčionių rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.
Leidimai neišduodami asmenims:
– jaunesniems nei 18 metų;
– įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
– teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs ir nepanaikintas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas.
2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A-602 „Dėl gyvūnų laikymo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-09 įsakymas Nr. A-8 „Dėl agresyvių šunų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo”(žr. aktualią redakciją).
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
5. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
2. Asmens gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo;
3. Pažymas, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
4. Pažymas, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Teistumo (neteistumo) pažymas išduoda, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu. Prašymai pažymoms gauti teikiami ir atsiimami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priimamajame, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Užsakyti teistumo (neteistumo) pažymą internetu (https://www.ird.lt/etpus)
Juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens tokius pat dokumentus, kaip nurodyta fiziniams asmenims.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Karklelienė
tel. (8 387) 66366
ingrida.karkleliene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Leidimai neišduodami asmenims:
– jaunesniems nei 18 metų;
– įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
– teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs ir nepanaikintas

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.18

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio veiklos subjektų prašymų grąžinti dalį draudimo įmokų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos sumos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR Žemės ūkio ministro 2016-05-25 įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas kompensuoti dalį draudimo įmokų.
2. Draudimo liudijimas.
3. Mokėjimo dokumentus.
4. Deklaraciją dalies draudimo įmokų kompensacijai.
5. Dokumentus, įrodančius, kad įvykus draudiminiam įvykiui pasėliai buvo atsėti ir už juos išmokėtos draudimo išmokos.
6. Apdraustų augalų pasėlių deklaravimo dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 663798
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pateiktose formose užpildomos lentelės, kurios siunčiamos į NMA prie ŽŪM

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.2.1 Dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti deklaracijos ir jų nagrinėjimo bokumentai.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.19

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kaimo vietovėje veikiančių žemės ūkio veiklos subjektų paraiškų dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Palūkanų kompensavimas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba ir paėmusiems kreditus, palūkanų kompensavimas už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių terminą.
Trumpalaikis turtas, kurį įsigijus kompensuojamos palūkanos yra kuras, trąšos, augalų apsaugos priemonės, pašarai, biologinis turtas, dauginamoji medžiaga, žemės ūkio technikos atsarginės dalys ir veterinarinės priemonės.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-179 „Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška (1 priedas);
2. Kredito sutarties originalas ir kopija;
3. Trumpalaikio turto įsigijimo patvirtinimo dokumentų kopijos ir originalai;
4. Kredito įstaigos pažyma apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas.
5. Kas ketvirtį kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas kredito įstaigai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė
Aušra Urbanavičienė, tel. (8 387) 66366, el. p. ausra.urbanaviciene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

1. Paraiškos dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo forma
2. Pažymos apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus forma
3. Pažymos apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktas kredito linijas forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraišką ir kitus dokumentus pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, pašto siunta arba per kurjerį savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbuotojui.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Prašymai dėl dalies sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.2.14

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.21

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paraiškų gauti paramą už papildomą bičių maitinimą priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Bičių laikytjai yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai ir turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.
Savivaldybės darbuotojas patikrina ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS) ir atspausdina paramos paraišką 2 egzemplioriais. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas.
3. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.
4. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 66379, el. p. jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tą pačią dieną, kai kreipiasi bičių laikytojas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo, pavyzdys ir prašymo turinys

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro. Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinė sistema. Ūkinių gyvūnų registras.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

20.2.1 Paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą ir jų registras.

Comments are closed.

Close Search Window