Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVardo, pavardės keitimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės pakeitimo ir pagal pageidavimą atitinkamo civilinės būklės akto įrašą liuidijančio išrašo išdavimą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Civilnės metrikacijos taisyklės,
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– Prašymas.
– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
– Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo išrašai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė.
– Gimimo, santuokos sudarymo, mirties, ištuokos civilinės būklės aktų įrašų išrašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti.
– Nepilnamečių vaikų gimimo įrašų išrašai.
– Mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė ,el. p. jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt , tel. (8 387) 66 381.
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė60 darbo dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FMGavėjo kodas 188659752Sąskaitos numeris LT247300010112394300Įmokos kodas 52886Paslaugos kaina 12 eurų už vardo, pavardės pakeitimą; 4,30 euro (jei po pakeitimo imamas įrašą liudijantis išrašas).
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę forma
Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma
(Prašymo formos patvirtintos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymu Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiKeisti vardą, pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai sulaukę 16 metų .Jeigu vardą, pavardę, keičia nors vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įrašai apie tėvus atitinkamai keičiami nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašuose ir išduodami atitinkamai pakeisti nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašų išrašai (valstybės rinkliava už šiuos pakeitimus neimama).Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 m. nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą pateikia jo atstovas pagal įstatymą.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window