Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasUžsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą ir pagal pageidavimą santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą. Lietuvos Respublikos piliečiai privalo užsienio valstybėse įregistruotas santuokas įtraukti į apskaitą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– Prašymas.
– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
– Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.
– Santuokos sudarymo įrašo išrašas, forma B pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Konvenciją ar kitas dokumentas.
– Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui,) kai šie duomenys nėra įtraukti į Registrų centro duomenų centrinę bazę.
– Mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė, el. p. jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt,
vyriausioji specialistė Živilė Rapnikaitė,
el.p. zivile.rapnikaite@svencionys.lt
Tel.: (387)66 381
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52886
Paslaugos kaina 10 eurų,
4,30 euro (jei imamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas).
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
(Prašymo forma patvirtinta teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“).
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiĮtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos liudijime nurodyta data.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window