Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasUžsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima užsienio valstybėje gimusio vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ir pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimo įtraukimą į apskaitą, sudarant gimimo įrašą ir pageidaujant išduodamas gimimo įrašo liudijantis išrašas.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turipateikti asmuo– Prašymas.
– Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
– Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą (gimimo liudijimas, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą; gimimo akto įrašo išrašas, forma A pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Konvenciją; kitas dokumentas).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gautiinstitucija (prašymą nagrinėjantistarnautojas)Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė;
el. p, jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt,
vyriausioji specialistė Živilė Rapnikaitė;
el. p. zivile.rapnikaite@svencionys.lt
tel. (8 387) 66 381
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52886
Paslaugos kaina 10 eurų i ir 4,30 euro (jei imamas įrašą liudijantis išrašas).
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiDuomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše paraidžiui perrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ir užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento. Jeigu šiame dokumente duomenys apie tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window