Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasTėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus, sudarymą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Teismo sprendimas dėl tėvystės nustatymo.
Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė,
el. p. jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt,
vyriausioji specialistė Živilė Rapnikaitė,
el. p. zivile.rapnikaite@svencionys.lt
Tel.: (387)66 381
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga nemokama.
4,30 euro (jei imamas po pakeitimo gimimo įrašą liudijantis išrašas). Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52886
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiRegistruojant tėvystės (motinystės) nustatymą, paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei teismo sprendime dėl tėvystės (motinystės) nustatymo nenurodyta kitaip.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window