Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.05

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo (projektavimo), taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo nagrinėjimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymai dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo (projektavimo), taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo nagrinėjami viešojo administravimo tvarka Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriuje Vilniaus g. 19, kab. 327, tel. (8 387) 6 63 68

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas; 3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T-157 „Dėl leidimų važiuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. T-67 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Švenčionių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irina Golovackaja, Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistė, tel. (8 387) 66368,
el. p.: irina.golovackaja@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juozas Urbanavičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8387) 66368, el. p. vukis.vedejas@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas (pateikiant informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris)).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window