Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

11.31

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priėmimas ir perdavimas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens prašymas pateikiamas raštu:
– kai senatvės pensijos amžių sukakusiems asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (tokiam asmeniui nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis);
– kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis, remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma:
1. esant 0-25 proc. darbingumo lygiui, nustatomas
didelių specialiųjų poreikių lygis;
2. esant 30-55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių“ (žr. aktualią redakciją);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui” (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar pasas, ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje). Asmuo pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba, pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai LR piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
4. Leidimas nuolat gyventi (kitų valstybių piliečiams);
5. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma, jei asmeniui gydyti nuolat reikalinga dializė;
6. Darbingumo lygio pažyma, jei asmeniui iki pensinio amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, remiantis specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma arba darbingumo lygio pažyma, priimamas per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo pateikimo dienos ir kartu su pažyma įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje http://www.svencionys.lt, taip pat asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo-paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo (jo įgaliotas atstovas, sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), globėjas, rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas) kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba gyvenamosios vietos seniūniją, pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu bei pateikia reikiamus dokumentus.
Socialinės paramos skyriaus įgaliotas specialistas informuoja besikreipiantį asmenį apie specialiųjų poreikių lygio nustatymo procedūrą, paslaugos suteikimo terminus, įvertina pateiktus dokumentus, pažymas, patikrina ar tinkamai užpildytas prašymas ir pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka

Comments are closed.

Close Search Window