Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

11.30

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl neįgaliojo aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ar priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo, priėmimas ir perdavimas socialinių paslaugų centrui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens prašymo dėl neįgaliųjų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis priėmimas ir perdavimas Socialinių paslaugų centrui.
Tarpininkavimas perduodant asmens prašymą ir dokumentus Socialinių paslaugų centrui dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų kompensavimo bei dėl aprūpinimo elektriniais vežimėliais bei rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis.
Tarpininkavimas organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas.
Tarpininkavimas organizuojant asmenų aprūpinimą regos ir klausos techninėmis pagalbos priemonėmis.
Techninės pagalbos priemonių atvežimas iš Socialinių paslaugų centro ir pristatymas į namus.
Asmenų apmokymas naudotis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo (žr. aktualią redakciją);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
4. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A-178 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, jo pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau vadinama – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemones pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybės dokumentą (pasą asmens tapatybės kortelę), kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai ar kiti atitinkamos srities specialistai, vadovaudamiesi SADM įsakymu Nr. A1-747 nustatyta tvarka;
5. neįgalumą arba invalidumą, arba senatvės pensinį amžių patvirtinantį dokumentą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentus, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir ligų, turinčių akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);
6. dokumentą, įrodantį pervestas įmokas už lovą į Centro atsikaitomąją sąskaitą

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 d. d.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje http://www.svencionys.lt, o taip pat asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas dėl judėjimo priemonių įsigijimo ir visi kiti dokumentai yra pateikiami atvykus į Socialinių paslaugų centrą arba gyvenamosios vietos seniūniją.
Asmuo prašymą dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo ar šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo gali tiesiogiai pateikti TPNC.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka

Comments are closed.

Close Search Window