Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Paslaugos kodas2.22
2.Paslaugos versija1
3.Paslaugos pavadinimasPirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Švenčionių rajono gyventojams teikimas
4.Paslaugos apibūdinimasPirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių piliečiams, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje arba joje gyvena, kai asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos. Pirminė teisinė pagalba yra:
• teisinė informacija;
• teisinės konsultacijos;
• teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
• patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
• veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.
5.Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ (žr. aktualią redakciją);
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas žodžiu;
2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai, susiję su nagrinėjamu pareiškėjo klausimu.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)
8.Paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
tel. (8 387) 66 372,
el. p.: vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
9.Paslaugos teikėjasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Eglė Bainauskaitė,
el.p. egle.bainauskaite@svencionys.lt
tel. (8 387) 66 372
10.Paslaugos suteikimo trukmėIš karto, kai asmuo kreipiasi, arba ne vėliau kaip per 5 dienas, jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą (pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką)
11.Paslaugos kainaPaslauga teikiama neatlygintinai
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysasmeniškai atvykus pas paslaugos teikėją
13.Paslaugos teikimo ypatumai

Pastaba:
1. Prašome gyventojų, išskyrus Švenčionių miesto, dėl priėmimo laiko į Paslaugos teikėją kreiptis iš anksto tel. (8 387) 66 372.

Comments are closed.

Close Search Window