Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

11.19

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas miestų ir gyvenviečių viešose vietose išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą prekiauti ir teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose. Asmuo prašymą išduoti leidimą seniūnui pateikia raštu arba elektroninėmis priemonėmis

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
4. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (žr. aktualią redakciją);
5. Prekybos savos gamybos žemės ūkio maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 (žr. aktualią redakciją);
6. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T-230 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
7. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  2012 m. liepos 5 d. sprendimas  Nr. T-139 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)..

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Įmonės registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo pažymos ar atitinkamos veiklos verslo liudijimo, tautodailininko pažymėjimo kopija. Jei prekiauja savos gamybos žemės ūkio ir ar maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimo arba dokumento, patvirtinančio žemės valdymą ar naudojimą, kopija;
3. Maisto tvarkymo įmonės pažymėjimo kopija, jeigu tų prekių prekybai arba paslaugų teikimui teisės aktų nustatyta tvarka jis privalomas;
4. Sumokėto vietinės rinkliavos kvito kopija (pateikiama priėmus sprendimą išduoti leidimą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas tą pačią darbo dieną.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Švenčionių rajono savivaldybė

Gavėjo kodas 188766722.

Gavėjo sąskaitos Nr. LT314010043200322861, Luminor Bank AS; įmokos kodas: 53486.

Rinkliavos dydžiai:

2015-12-30 Tarybos sprendimo Nr. T-230 (žr. aktualią redakciją) 2 ir 3  priedai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 3 priedas  2012-07-05 Nr. T-139 (žr. aktualią redakciją)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje Švenčionių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.svencionys.lt interesantui suteikiama galimybė atsisiųsti paraiškos formą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window