Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

11.20

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešosiose teritorijose išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį viešosiose vietose seniūnijoje

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimas Nr. T-145 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“
 (žr. aktualią redakciją);
4. Viešųjų renginių organizavimo Švenčionių rajone taisyklės patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-119 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Įmonės registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo pažymos ar atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopija;
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. Sumokėtos vietinės rinkliavos kvito kopija (pateikiama priėmus sprendimą išduoti leidimą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Adutiškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 59 174
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 44 317
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 47 171
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt

Sarių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 31 233
el. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

Švenčionių seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Svirkų seniūnijos seniūnas
Tel. (8 387) 41 408
el. paštas svirkos@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Švenčionių rajono savivaldybė.
Gavėjo kodas 188766722.
Gavėjo sąskaitos Nr. Nr. LT314010043200322861, Luminor Bank AS; įmokos kodas: 53686.
Rinkliavos dydžiai:
1.1. už vieną valandą – 20,00 Eur;
1.2. už vieną parą – 100,00 Eur;
1.3.už kiekvieną papildomą parą 30,00 Eur;
2. Kitose su atitinkamos seniūnijos seniūnu suderintose viešosiose vietose – 14,00 Eur už vieną parą.
3. Rinkliava netaikoma:
3.1. asmenims, organizuojantiems komercinius renginius privačiose ar nuomojamose valdose (kai mokamas žemės arba žemės nuomos mokestis);
3.2.rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, jeigu jos yra pagrindiniai renginio organizatoriai;
3.3. kai komercinius renginius organizuoja Švenčionių rajono savivaldybė (konkurso būdu ir pan.);
3.4. renginio rėmėjams, teikiantiems prekybos paslaugas, už prekybos vietą;
3.5. organizuojant labdaros ir paramos renginius;
3.6. renginiams, kurie yra skirti nepilnamečiams vaikams;
3.7. sporto renginiams, kuriuose vyksta sporto varžybos ar kitos rungtys, propaguojamas sportas ar sveikas gyvenimo būdas ir nėra prekiaujama alkoholiniais gėrimais.
4. Kitos lengvatos rinkliavos mokėtojams nustatomos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje Švenčionių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.svencionys.lt interesantui suteikiama galimybė atsisiųsti paraiškos formą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window