Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.01

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimas atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės teritorijoje

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Atliekant kasinėjimo darbus Švenčionių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) privaloma gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. 2014 m. lapkričio 17 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-213 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridiniai ir fiziniai asmenys norintys vykdyti kasinėjimo darbus, pateikia:
1. nustatytos formos prašymą
2. raštišką kaimo seniūnijos seniūno suderinimą, jei kasinėjimo darbai vykdomi kaimo teritorijoje,
3. mokėjimo dokumentą, patvirtinantį rinkliavos sumokėjimą.
Žemės kasimo darbai likviduoti požemines inžinierinių tinklų avarijas, vykdomi be leidimo ir rinkliavos mokėjimo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Grigorijus Avinas, Švenčionių rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 387) 66 368, el. p. grigorijus.avinas@svencionys.lt

Gediminas Kondratavičius, Švenčionių rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus statybos inžinierius
tel. (8 387) 66 368, el. paštas gediminas.kondratavicius@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juozas Urbanavičius, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66 368, el. p. vukis.vedejas@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ir jo galiojimas pratęsiamas sumokėjus vietinę rinkliavą, išskyrus atleidimo nuo vietinės rinkliavos atvejus per 20 darbo dienų.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavos dydžiai: 
1.Už žemės darbus, kurie užima iki 50 kv.m plotą bei už kiekvieną sekantį 50 kv.m plotą leidime nurodytam laikui:
1.1 Kai gatvių ir šaligatvių dangos ardomos:
– juridiniams asmenims – 29 Eur.;
– fiziniams asmenims – 14 Eur;
1.2 Kai žemės darbai atliekami teritorijose be kietos dangos:
– juridiniams asmenims – 14 Eur;
– fiziniams asmenims – 7,2 Eur.;
2. Už kiekvieną uždelstą parą, viršijančią leidime nurodytą žemės darbų laiką:
2.1. Kai gatvių ir šaligatvių dangos ardomos:
– juridiniams asmenims – 29 Eur;
– fiziniams asmenims, – 14 Eur;
2.2 Kai žemės darbai atliekami teritorijose be kietos dangos:
– juridiniams asmenims – 14 Eur;
– fiziniams asmenims – 7,2 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas

Švenčionių rajono savivaldybė

Gavėjo bankas

„Luminor Bank“, AB

Gavėjo kodas

111108284

Sąskaitos numeris

LT31 4010 0432 0032 2861

Įmokos kodas

53386

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama (priedas Nr. 1)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Leidimai saugomi Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriuje 10 metų.

Comments are closed.

Close Search Window