Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos kodas

8.01

2.

Paslaugos versija

3.

Paslaugos pavadinimas

Kultūros, švietimo, jaunimo, sporto įstaigų veiklos dokumentų nuorašų, išrašų ir kopijų išdavimas

4.

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti pagal pateiktą prašymą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos dokumentų pagrindu parengtas dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus.

Ši paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas išduoti pažymą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Vilniaus g.19, Švenčionys, 301 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

8.

Paslaugos vadovas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
tel. (8 387) 66 367,
el. p.: svietimo.skyrius@svencionys.lt

9.

Paslaugos teikėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus raštinės administratorė Liudmila Morozova
tel. (8 387) 66 367, el. p.
svietimo.skyrius@svencionys.lt,
liudmila.morozova@svencionys.lt

10.

Paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma.

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas.

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentų bendrą registrą (27.3.2) BD

Comments are closed.

Close Search Window