ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

8.04

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objektų valdytojų prašymų priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tarpininkaujama tarp kultūros paveldo statinių, objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priimami valdytojų prašymai bei kiti dokumentai, susiję su kultūros paveldu, jie perduodami Departamentui su Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus pasiūlymais ir teikiami atsakymai valdytojams.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;

3. Papildomi dokumentai, kuriuos valdytojas mano esant reikalinga pridėti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Giedrė Viščionytė, Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. ( 8 387) 66367, el. p. giedre.viscionyte@svencionys.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus g. 19, Švenčionys.
Tel./faks.: Tel. (8 387) 66365, (8 387) 66372.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Teresa Sansevičienė
tel. (8 387) 66 367,
el. p.: svietimo.skyrius@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 20 d. d. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (27.3.13) BD

Comments are closed.

Close Search Window