Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas4.12
2.Administracinės paslaugos versija1 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasInformacijos apie teritorijų planavimą, statinių projektavimą ir statybą teikimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasSavivaldybė suteikia subjektams informaciją žodžiu ar raštu, įskaitant elektroninę formą, įstatymų nustatyta tvarka.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymas
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Laisvos formos prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Jei prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos administracinės paslaugos teikėjas kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir padeda jam išaiškindamas, kokios informacijos prašyme nepakanka ir kur ją gauti, o kai prašyme pateikta informacija netiksli, – išaiškindamas netikslumus ir kaip juos pašalinti.
Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.
8.Administracinės paslaugos teikėjasLaimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja,
tel. (8 387) 66 376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt;
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjos pavaduotoja-vyriausioji architektė
tel. (8 387) 66 376
9.Administracinės paslaugos vadovasLaimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja,
tel. (8 387) 66 376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysLaisvos formos prašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą 

Comments are closed.

Close Search Window