Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasGimimo registravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima gimimo įrašo įrašymą ir gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoCivilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu (nurodoma, koks vaikui suteikiamas vardas ir pavardė) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė;
el. p. jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt,
vyriausioji specialistė Živilė Rapnikaitė;
el. p. zivile.rapniakaite@svencionys.lt
tel. (8 387) 66 381
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiJei vaikas gimė praėjus ne daugiau kaip trims šimtams dienų nuo tėvų gyvenimo skyrium pradžios arba po santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo, arba po vyro mirties, vaiko tėvu įrašomas vaiko motinos buvęs sutuoktinis.
Jei vaiko motina sudarė naują santuoką nepraėjus trims šimtams dienų po ankstesnės santuokos pabaigos, vaiko tėvu įrašomas vaiko motinos naujas sutuoktinis.Jei vaiko motina nėra susituokusi su vaiko tėvu ir jei tėvystė nėra pripažinta ar nustatyta, duomenys apie vaiko tėvą neįrašomi, vaikui suteikiama motinos pavardė, tautybė ir jos nurodytas vardas.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window