Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.01

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sumažinti paveldimo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės taryba turi teisę gyventojams mažinti paveldimo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Paveldimo turto mokesčio įstatymas;
2. Vietos savivaldos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus prašymą sprendimas priimamas artimiausiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-15 14:42:56
 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.02

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų konsultavimas ruošiant prašymą dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo arba atleidimo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Lengvata taikoma už metus, kuriais pareiškėjas kreipiasi dėl lengvatos suteikimo. Gavus prašymą sprendimas priimamas artimiausiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 09:20:51

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.03

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sumažinti valstybinės rinkliavos dydį arba visai nuo jo atleisti priėmimas tais atvejais, kai valstybinė rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybinės rinkliavos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą:
1. už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
2. už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
3. už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
4. už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
5. už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą; 6. už civilinės būklės aktų registravimą;
7. už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą;
8. už kitas paslaugas.
Savivaldybės taryba turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus prašymą sprendimas priimamas artimiausiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 09:25:09
 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.04

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo sumažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės taryba turi teisę gyventojams mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“(žr. aktualią redakciją);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“(žr. aktualią redakciją);
4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T-196 „Dėl žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo“ (žr. aktualią redakciją);

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Lengvata taikoma už metus, kuriais pareiškėjas kreipiasi dėl lengvatos suteikimo. Gavus prašymą sprendimas priimamas artimiausiame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 09:27:39
 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.05

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pasiūlymų ir pastabų dėl savivaldybės biudžeto projekto priėmimas ir apibendrinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto ir gauti apibendrintą informaciją.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Jeigu rengiant informaciją nereikia rinkti papildomų duomenų – ne vėliau, kaip per vieną darbo dieną;
2. Jeigu rengiant informaciją reikia rinkti papildomus duomenis – ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 09:29:43

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10.06

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos, susijusios su savivaldybės biudžetu, teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti informaciją, susijusią su savivaldybės biudžetu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įtatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą raštu (pateikus tiesiogiai, faksu, elektroniniu paštu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Liudmila Lazareva, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66382, el. p. liudmila.lazareva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66382.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Jeigu rengiant informaciją nereikia rinkti papildomų duomenų – ne vėliau, kaip per vieną darbo dieną;
2.Jeigu rengiant informaciją reikia rinkti papildomus duomenis – ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 09:31:20

Comments are closed.

Close Search Window