Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas4.07
2.Administracines paslaugos versija1 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasDetaliųjų planų rengimas ir tvirtinimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasPaslauga apima detaliųjų planų rengimo organizavimą (sprendimo pradėti rengti arba atsisakymo pradėti rengti detalųjį planą priėmimas; planavimo sąlygų parengimas; detaliųjų planų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje) ir tvirtinimą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (žr. aktualią redakciją);
3. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (žr. aktualią redakciją).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoSprendimo pradėti rengti detalųjį planą priėmimas:– laisvos formos prašymas; žemės sklypo ir pastatų teisinio registravimo dokumentai;
– žemės sklypo plano kopija;
– žemės sklypo savininko (nuomotojo) sutikimas, kai numatoma rengti išnuomoto žemės sklypo detalųjį planą;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– įgaliojimas.
Planavimo sąlygoms rengti detalųjį planą:– prašymas (1 priedas)
– pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypo ir jame esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimų kopijos;
-taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise, arba bendraturčių įgaliojimą juos atstovauti žemės sklypų planų kopijos.
Teritorijų planavimo komisijos derinimui:– prašymas (laisva forma)
– teritorijų planavimo dokumentas (2 bylos).
– kompaktinis diskas su įrašytu aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti:
– prašymas (laisva forma).
– teritorijų planavimo dokumentas (1 byla).
– teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas.
– kompaktinis diskas su įrašytu aiškinamuoju raštu, patikrinimo aktu ir brėžiniais (brėžiniai turi būti įrašyti dviem formatais: *.dwg arba *.shp ir rastriniu (jpg, pdf, tiff ir pan.)).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasŠvenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė;
tel. (8 387) 66 376
9.Administracinės paslaugos vadovasLaimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja,
tel. (8387) 66376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas priimamas per 10 darbo dienų.
Planavimo sąlygų išdavimas per 20 darbo dienų.
Teritorijų planavimo komisijai prieš posėdį susipažinti 7 darbo dienos, Teritorijų planavimo komisijoje svarstymas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Tvirtinimui 10 darbo dienų.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma – 1 priedas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąDarbas su TPDRIS informacine sistema
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window