Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasCivilinės būklės akto įrašo ištaisymas, pildymas, pakeitimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo ištaisymą, papildymą, pakeitimą ir pagal pageidavimą atitinkamo civilinės būklės akto įrašą liuidijančio išrašo išdavimą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– Prašymas pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
– Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas ištaisomas, pildomas ar keičiamas.
 – Gimimo, santuokos sudarymo, mirties, ištuokos įrašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti.
– Mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė,el.p. jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt,;
tel. (8 387) 66 381
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52886
Paslaugos kaina 10 eurų,
4,30 euro (jei imamas įrašą liudijantis išrašas).
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPrašymą ištaisyti, papildyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu turi teisę ištaisyti, papildyti ar pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.
Civilinės būklės aktų įrašai ištaisomi, papildomi ir pakeičiami, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jei tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų ištaisymo, papildymo ar pakeitimo klausimai sprendžiami teismo tvarka.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window