Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas 
2.Administracines paslaugos versija2 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasCivilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų, kopijų, nuorašų išdavimą:
– gimimo;
– santuokos sudarymo;
– santuokos nutraukimo;
– mirties;
– civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas.
Nuoroda (Teisės aktai reguliuojantys civilinės būklės aktų registravimą) https://tm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– Prašymas pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
– Jei civilinės būklės įrašo išrašą turi gauti įgaliotas asmuo –įgaliojimas.
– Jei civilinės būklės įrašo išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.
– Mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) centrinės duomenų bazės (jei duomenys įtraukti).
8.Administracinės paslaugos teikėjasVyriausioji specialistė Jūratė Pauliukevičienė,
el.p. jurate.pauliukeviciene@svencionys.lt;
Vyriausioji specialistė Živilė Rapnikaitė,
el.p. zivile.rapnikaite@svencionys.lt,
Tel.: (8 387) 66 381
9.Administracinės paslaugos vadovasTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
el. p. vygandas.kastanauskas@svencionys.lt
tel.: (8 387) 66 372
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT 247300010112394300
Įmokos kodas 52886
Paslaugos kaina 4,30 euro.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąElektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti prisijungus per el. valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiIšrašai išduodami asmeniui, kuriam sudarytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir (ar) testamentą. Kartu su gimimo, santuokos sudarymo ar mirties įrašą liudijančiu išrašu galima užsakyti daugiakalbę standartinę formą, galiojančią Europos Sąjungos valstybėse narėse (pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191). Taip pat galima užsakyti išrašą iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašo, išduotą pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. Minėtų išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille ir versti į užsienio kalbą.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Švenčionių rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Comments are closed.

Close Search Window