Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos kodas

8.02

2.

Paslaugos versija

3.

Paslaugos pavadinimas

Archyvinių pažymų apie darbo stažą ir/arba pajamas iš Kultūros, švietimo, jaunimo, sporto įstaigų veiklos dokumentų išdavimas

4.

Paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus archyviniuose fonduose saugomų dokumentų pagrindu gauti pažymas (parengiamos ir išduodamos pažymos apie pajamas ir darbo stažą senatvės, išankstinei senatvės, našlių ir našlaičių, netekto darbingumo, maitintojo netekimo pensijoms skirti ar perskaičiuoti, deklaruojant turtą ir kitais atvejais).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas išduoti pažymą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Vilniaus g.19, Švenčionys, 301 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.

Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

8.

Paslaugos vadovas

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjas  
tel. (8 387) 66 367,
el. p.: svietimo.skyrius@svencionys.lt

9.

Paslaugos teikėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus raštinės administratorė Liudmila Morozova
tel. (8 387) 66 367, el.p. svietimo.skyrius@svencionys.lt, liudmila.morozova@svencionys.lt

10.

Paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma.

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas2 priedas.

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą.

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentų bendrą registrą (27.3.2) BD

Comments are closed.

Close Search Window