Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4.08

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo nustatymo ar keitimo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija;
4. Kreditoriaus sutikimas dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas);
5. Žemės sklypo bendrasavininkų sutikimas.
Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, – žemės sklypo planą, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8387) 66376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt;
Natalja Ivanova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė
tel. (8 387) 66 376, el. p. natalja.ivanova@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8387) 66376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window