Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos kodas

2.22

2.

Paslaugos versija

3.

Paslaugos pavadinimas

Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos  Švenčionių rajono gyventojams teikimas

4.

Paslaugos apibūdinimas


Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių piliečiams, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje arba joje gyvena, kai asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos. Pirminė teisinė pagalba yra:
• teisinė informacija;
• teisinės konsultacijos;
• teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
• patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
• veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ (žr. aktualią redakciją);
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas žodžiu;
2. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai, susiję su nagrinėjamu pareiškėjo klausimu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

8.

Paslaugos vadovas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vygandas Kastanauskas,
tel. (8 387) 66 372,
el. p.: vygandas.kastanauskas@svencionys.lt

9.

Paslaugos teikėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Kristina Vežan,
tel. (8 387) 66 375,
el. p. kristina.vezan@svencionys.lt

10.

Paslaugos suteikimo trukmė

Iš karto, kai asmuo kreipiasi, arba ne vėliau kaip per 5 dienas, jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą (pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką)

11.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

asmeniškai atvykus pas paslaugos teikėją

13.

Paslaugos teikimo ypatumai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Comments are closed.

Close Search Window