Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4.11

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie teritorijų planavimą, statinių projektavimą ir statybą teikimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybė suteikia subjektams informaciją žodžiu ar raštu, įskaitant elektroninę formą, įstatymų nustatyta tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Jei prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos administracinės paslaugos teikėjas kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir padeda jam išaiškindamas, kokios informacijos prašyme nepakanka ir kur ją gauti, o kai prašyme pateikta informacija netiksli, – išaiškindamas netikslumus ir kaip juos pašalinti.
Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66 376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt;
Natalja Ivanova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjos pavaduotoja-vyriausioji architektė
tel. (8 387) 66 376, el. p. natalja.ivanova@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66 376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window