Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4.07

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Detaliųjų planų rengimas ir tvirtinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima detaliųjų planų rengimo organizavimą (sprendimo pradėti rengti arba atsisakymo pradėti rengti detalųjį planą priėmimas; planavimo sąlygų parengimas; detaliųjų planų derinimas Teritorijų planavimo komisijoje) ir tvirtinimą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (žr. aktualią redakciją);
3. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Sprendimo pradėti rengti detalųjį planą priėmimas:
– laisvos formos prašymas;
 žemės sklypo ir pastatų teisinio registravimo dokumentai;
– žemės sklypo plano kopija;
– žemės sklypo savininko (nuomotojo) sutikimas, kai numatoma rengti išnuomoto žemės sklypo detalųjį planą;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– įgaliojimas.
Planavimo sąlygoms rengti detalųjį planą:
– prašymas (1 priedas)
– pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypo ir jame esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pažymėjimų kopijos;
-taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise, arba bendraturčių įgaliojimą juos atstovauti žemės sklypų planų kopijos.
Teritorijų planavimo komisijos derinimui:
– prašymas (laisva forma)
– teritorijų planavimo dokumentas (2 bylos).
– kompaktinis diskas su įrašytu aiškinamuoju raštu ir brėžiniais.
Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti:
– prašymas (laisva forma).
– teritorijų planavimo dokumentas (1 byla).
– teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas.
– kompaktinis diskas su įrašytu aiškinamuoju raštu, patikrinimo aktu ir brėžiniais (brėžiniai turi būti įrašyti dviem formatais: *.dwg arba *.shp ir rastriniu (jpg, pdf, tiff ir pan.)).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Natalja Ivanova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji architektė
tel. (8 387) 66 376, el. p. natalja.ivanova@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8387) 66376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas priimamas per 10 darbo dienų.
Planavimo sąlygų išdavimas per 20 darbo dienų.
Teritorijų planavimo komisijai prieš posėdį susipažinti 7 darbo dienos, Teritorijų planavimo komisijoje svarstymas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Tvirtinimui 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Darbas su TPDRIS informacine sistema

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window