2015-10-12Švenčionių rajone atkurtos 2 gyvenamosios vietovės, panaikintos 42, pakoreguotos ir visų gyvenamųjų vietovių ribos

LR Vyriausybė š.m. rugsėjo 10 dieną priėmė nutarimą, kuriuo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje atkūrė 2 gyvenamąsias vietoves, panaikino 42 bei pakoregavo gyvenamųjų vietovių ribas. Šie pokyčiai aktualūs visų rajono seniūnijų gyventojams.


Kaip rašoma dokumente, gyvenamosios vietovės atkurtos Sarių seniūnijoje – tai Grybų bei Klenavo viensėdžiai. Tarp panaikintų 42 gyvenamųjų vietovių – 17 kaimų, 23 viensėdžiai ir 2 geležinkelio stotys. Jų teritorijos priskirtos kitoms gyvenamosioms vietovėms.

Adutiškio seniūnijoje panaikinta: Bandariškės kaimas (išdalijus jo teritoriją Stajėtiškio, Pišteliškės ir Svylionių kaimams), Pamolupio kaimas (priskyrus jo teritoriją Medinų kaimui).

Cirkliškio seniūnijoje panaikintas Mylių II kaimas (priskyrus jo teritoriją Mylių I kaimui), Kaltanėnų seniūnijoje – Antaliedės II kaimas (priskyrus jo teritoriją Antaliedės I kaimui), Kaltanėnų kaimas (priskyrus jo teritoriją Ožkinių kaimui), Kastantinavo viensėdis (priskyrus jo teritoriją Beržijos kaimui) ir Perjolaus viensėdis (priskyrus jo teritoriją Beržijos kaimui).

Labanoro seniūnijoje panaikintas Pagaigalės II kaimas (priskyrus jo teritoriją Pagaigalės I kaimui) ir Slabados viensėdis (priskyrus jo teritoriją Boruvkos viensėdžiui).

Magūnų seniūnijoje  panaikintas Balinavos viensėdis (išdalijus jo teritoriją Brižių, Noselėnų ir Čerėnų kaimams), Perčinės viensėdis (priskyrus jo teritoriją Bareišiūnų kaimui) ir Pažeimenės geležinkelio stoties gyvenamoji vietovė (priskyrus jos teritoriją Pažeimenės kaimui).

Strūnaičio seniūnijoje panaikintas Baikovščiznos viensėdis (priskyrus jo teritoriją Klišiškės kaimui), Karklinkos viensėdis (priskyrus jo teritoriją Akvieriškės kaimui) ir Stanislavavo viensėdis (priskyrus jo teritoriją Rūdabesčio kaimui).

Svirkų seniūnijoje panaikintas Jadluvkos viensėdis (išdalijus jo teritoriją Jurgeliškės ir Maciūnų kaimams), Kazokiškės kaimas (priskyrus jo teritoriją valstybiniams miškams), Sakališkės II kaimas (priskyrus jo teritoriją Sakališkės kaimui) ir Šukėniškės kaimas (išdalijus jo teritoriją Janonių, Staškinės ir Maciūnų kaimams).

Švenčionėlių seniūnijoje panaikintas Biržiškių viensėdis (priskyrus jo teritoriją Gramackų kaimui), Kirtikų viensėdis (priskyrus jo teritoriją Raudonės kaimui), Kurniškės viensėdis (priskyrus jo teritoriją Reškutėnų kaimui), Pajaurės viensėdis (priskyrus jo teritoriją Kretuonų kaimui), Pakretuonės geležinkelio stoties gyvenamoji vietovė (priskyrus jos teritoriją Pakretuonės kaimui), Paversmio kaimas (priskyrus jo teritoriją Kretuonų kaimui), Pliauškių II kaimas (priskyrus jo teritoriją Pliauškių I kaimui), Šeškuškės II kaimas (priskyrus jo teritoriją Šeškuškės I kaimui) ir Vaiciukiškės II kaimas (priskyrus jo teritoriją Vaiciukiškės I kaimui).

Švenčionių seniūnijoje panaikintas Agurjanovkos viensėdis (priskyrus jo teritoriją Stoniūnų kaimui), Janiūnų viensėdis (priskyrus jo teritoriją Lalučių kaimui), Joniškės viensėdis (priskyrus jo teritoriją Trakų kaimui), Karačiūniškės kaimas (priskyrus jo teritoriją Purvėnų kaimui), Kochanovkos III kaimas (priskyrus jo teritoriją Kochanovkos I kaimui), Konstantinavo viensėdis (išdalijus jo teritoriją Daukšių, Kūčių, Kūtelių, Naujadalio, Nevieriškės kaimams ir Novosiolkų bei Smėlių viensėdžiams), Lygumų II kaimas (priskyrus jo teritoriją Lygumų I kaimui), Margumiškio viensėdis (priskyrus jo teritoriją Poguliankos kaimui), Miciūniškės viensėdis (priskyrus jo teritoriją Neversčių kaimui), Mikštų kaimas (priskyrus jo teritoriją Cibulskų kaimui), Naujosios viensėdis (priskyrus jo teritoriją Trakų kaimui), Rakštelių viensėdis (priskyrus jo teritoriją Rakštelių kaimui), Šutonių viensėdis (priskyrus jo teritoriją Šutonių kaimui) ir Teodoriškės viensėdis (priskyrus jo teritoriją Purvėnų kaimui).

Pakeisti ir dalies gyvenamųjų vietovių pavadinimai. Cirkliškio seniūnijos Baldoniškės viensėdis jau vadinamas Baldoniškės kaimu, Mylių I kaimas – Mylių kaimu, Salomenkos viensėdis – Salomenkos kaimu. Kaltanėnų seniūnijos Antaliedės I kaimas tapo Antaliedės kaimu, Labanoro seniūnijos Pagaigalės I kaimas – Pagaigalės kaimu. Magūnų seniūnijoje Paežerių viensėdis tapo Paežerių kaimu, o Veblių viensėdis – Veblių kaimu. Pabradės seniūnijoje kaimais tapo šie viensėdžiai: Bėčių, Mečankos, Meškerinės, Vilniškių, Trabučių, Vilkamušių.

Sarių seniūnijoje kaimais pervadinti Kisieliškės, Liūlinės, Paulinavo, Rudeliškės viensėdžiai, Tadarinos I kaimas tapo Tadarinos kaimu. Strūnaičio seniūnijoje Mineliškės viensėdis pervadintas Minelikės kaimu, Voksos viensėdis – Voksos kaimu. Svirkų seniūnijos Sakališkės I kaimas tapo Sakališkės kaimu.

Švenčionėlių seniūnijoje kaimais tapo šie viensėdžiai: Augustavo, Dėlynės, Laimiškės, Moliniškės, Pošiūniškės, Senadvario, Statkuškės. Numerius „nusimetė“ Pliauškių I, Šeškuškės I ir Vaiciukiškės I kaimai – jie yra vadinami Plauškių, Šeškuškės ir Vaiciukiškės kaimais.

Švenčionių seniūnijoje kaimais pervadinti Bielionių, Degutiškės, Joneliškės, Medišionių, Naujadalio, Poguliankos, Stanislavavo ir Skrupiškės viensėdžiai. Kochanovkos I kaimas pervadintas Kochanovkos kaimu, Lygumų I kaimas – Lygumų kaimu.

Susipažinti su LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir nustatymo, pavadinimų suteikimo ir keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo“ galima Teisės aktų registre adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b326fa05b1011e589fccd6fa118e11c. Informacija gyventojams teikiama ir seniūnijose bei savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje (tel. 8 387 66376).


Švenčionių rajono savivaldybės informacija