Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Investuotojams Verslininkams Turizmas Projektai
2021 m. balandžio 12 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 10600510
Šiandien apsilankė: 770
Dabar naršo: 19


Naujienos ir aktualijos
Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2021 metais

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.
Paraiškos pagal veiklos srities „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus priimamos nuo 2021m. gegužės 3 d. iki 2021m. gegužės 31 d.


Pagrindinės tinkamumo sąlygos ir reikalavimai asbestinių stogų dangos keitimui:
1. projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – rajono centras (Švenčionių m.) arba sodininkų bendrija;
2. pareiškėjas deklaruoja nuolatinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta turi sutapti su namo, kurio asbestinę stogo dangą ketinama keisti, vieta;
3. pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu gyvena, t. y. deklaruoja nuolatinę gyvenamąją vietą.
Pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos kopiją kurioje pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas. Dėl jos pildymo kreiptis į savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistą Liną Kalendą, mob. tel. +370 627 58598, el. paštas linas.kalenda@svencionys.lt

Jei namas yra nacionaliniame parke ir/ar saugomoje teritorijoje stogo dangos keitimui yra taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimai t. y. kartu su paramos paraiška turi būti pateiktas paprastojo remonto projektas bei statybą leidžiantis dokumentas.

Patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimai, svarbūs ketinantiems šių metų gegužės mėnesį teikti paraiškas. Pakeistas priemonės įgyvendinimo taisykles rasite čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4327f50435711ea829bc2bea81c1194/asr.
Svarbu atkreipti dėmesį, jog pakoreguotose taisyklėse neliko reikalavimo vadovautis Nacio-nalinės mokėjimo agentūros nustatytais 1 m2 stogo dangos įkainiais. Nuo šiol galima vadovautis priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytais fiksuotais įkainiais.
Taisyklėse pakeistas ir vienas iš fiksuotųjų įkainių – nustatyta, jog asbestinių atliekų transpor-tavimo (kuro sąnaudos) iki šalinimo vietos 1 km fiksuotasis įkainis yra 0,05 Eur be PVM (iki šiol buvo 0,06 Eur be PVM).
Norintys pasirinkti kitą, nei nurodyta įgyvendinimo taisyklėse, stogo dangą arba stogo dangą ir statybines medžiagas, kartu su paramos paraiška turės pateikti ne mažiau kaip trijų skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 proc., lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais.

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama NMA interneto svetainėje https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-asbestiniu-stogu-dangos-keitimui-2021-m/34460?tab=1

Privalomas mažiausias balų skaičius – 30 (trisdešimt). Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas įvertinamas mažiau negu 30 (trisdešimt) balų, paramos paraiška atmetama.
Projektų atrankos kriterijai:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:

1.1.

nuo 0,5 iki 1 metų

30

10

1.2.

nuo 1 iki 2 metų

20

1.3.

ilgiau kaip 2 metus

30

2.

Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją.

10

10

3.

Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju)

20

20

4.

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

4.1.

– nuo 1 iki 2 metų

30

10

4.2.

– nuo 2 iki 3 metų

20

4.3.

– ilgiau kaip 3 metus

 

30

5.

Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)

10

10

Balų suma:

100

-

 
Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
1. asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu. Jeigu paraiška įteikiama pareiškėjo įgalioto asmens, asmuo turi turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą. Turi būti pateikiamos spausdintinės arba užpildytos ranka (popieriuje pateiktos) paraiškos su reikalaujamų priedų originalais arba kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir jos priedų lapą;
2. užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė yra pateikta. Paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Prie elektroninės paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas).
3. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti 1 punkte nustatytu būdu, taip pat gali būti pateikti per kurjerį. Per kurjerį pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos administravimo skyrius; Vilniaus skyrius Blindžių g. 17, 08111, 08236 Vilnius, tel. (8 5) 250 0464.
NMA darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val. 

Pareiškėjas raštu ir žodžiu gali pateikti NMA klausimus dėl dalyvavimo KPP Priemonėje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:
-telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;
-faksu (8 5) 252 6945;
-elektroniniu paštu info@nma.lt;
-paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Rasa Čibirienė  2021-04-07
Atgal Spausdinimo versija
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Galmantas
Jūratė
Julius
Damijonas
Rytoj:
Mingaudas
Atgaudė


 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas