Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams Investuotojams Turizmas Renginiai Korupcijos prevencija
2018 m. gegužės 23 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 6656965
Šiandien apsilankė: 634
Dabar naršo: 22


Naujienos ir aktualijos
Kviečiame susipažinti su rengiamu Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendruoju planu

Krašto apsaugos ministerija informuoja, jog šiuo metu yra rengiamas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrasis planas.Planavimo pagrindas – LRV nutarimas 2014 m. spalio 22 d. Nr.1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘.

Planavimo organizatorius – LR krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25 LT-01121, Vilnius, tel.8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

Įgaliota institucija – Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745. El. paštas: marius.lazauskas@kam.lt.

Plano rengėjas – UAB "Urbanistika", A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69. El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

Bendrojo plano tikslai:

• numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ribas;

• įvertinti esamas ir perspektyvines veiklos poligone kryptis, kompleksiškai suplanuoti karinio poligono teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

• suformuoti darnią ir tvarią kariuomenės ir vietos savivaldybės plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – sudarytos sąlygos kariuomenės veiklos plėtrai, investicijoms;

• suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

Bendrojo plano uždaviniai:

• numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros poreikius bendrųjų sprendinių galiojimo laikotarpiui, suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

• išanalizuoti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomas veiklas, vykstančius natūralius (gamtinius) procesus, jų ypatumus ir suformuoti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros modelį, kuris leistų užtikrinti ilgalaikes karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ir juose vykdomų veiklų plėtos galimybes, derinant jas su vietos savivaldybės plėtros poreikiais, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsauga;

• įvertinti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomų veiklų plėtros kryptis; nustatyti darnius veiklos vystymo galimybių sprendinius;

• numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros sprendinius ir nustatyti vykdomai veiklai reikalingų objektų išdėstymo galimybes;

• nustatyti tokius karinio poligono naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant statinius ir pastatus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, t. y. atitinkančius detaliuosiuose planuose nustatomus teritorijos naudojimo reglamentus (teritorijos naudojimo tipas arba konkreti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, konkretūs žemės naudojimo būdai, maksimalus leistinas pastatų aukštis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar tūrio tankis, galimi užstatymo tipai, statinių statybos zonos, ribos ir linijos;

• suplanuoti inžinerinei ir karinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus;

• įvertinus žemės naudojimo poreikį, nustatyti karinio mokymo teritoriją, kurios reikia kariuomenės veiklai už karinio poligono teritorijos ribų;

• įvertinti inovacijų panaudojimo galimybes karinio poligono teritorijoje vykstantiems procesams ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais;

• optimizuoti planuojamų teritorijų urbanistinę struktūrą, inžinerinę infrastruktūrą, numatyti inžinerinių komunikacijų koridorius, specialiąsias žemės ir vandens naudojimo sąlygas;

• Bendrojo plano rengimo metu išnagrinėti ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūrų metu atlikus vertinimą ekonominiu, aplinkos apsaugos ir socialiniu aspektais išrinkti optimalią karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros alternatyvą, geriausiai derinančią Lietuvos kariuomenės, miškų urėdijų ir aplinkosaugininkų interesus;

• numatyti racionalias žemės gelmių išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.

Rengimo terminai – 2015 -2017 m.

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo etape bus rengiami strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas bei sprendinių konkretizavimas. Informacija apie minėtų dokumentų rengimą ir viešinimą bus skelbiama informacijos priemonėse.

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano planavimo darbų programa skelbiama atskiru pranešimu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje.

Informacijos apie bendrąjį planą teikimo tvarka:

Informacija apie Bendrąjį planą teikia planavimo organizatoriaus įgaliota institucija – Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Daugiau informacijos: https://kam.lt/lt/veikla_576/teritoriju_planavimas/karinio_poligono_bendrasis_planas.html  

  2017-05-10
Atgal Spausdinimo versija
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Video archyvas
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Gertautas
Tautvydė
Ivona
Rytoj:
Vilmantas
Gina
Gerardas

 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas