Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams Investuotojams Turizmas Renginiai Korupcijos prevencija
2017 m. rugsėjo 26 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 5950825
Šiandien apsilankė: 5351
Dabar naršo: 22


Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“

 Naujienos

 Apie mus

 Projektai

 Strategija

 Teisės aktai

Viešieji pirkimai

 Nuorodos Įstaigos kodas 304075900
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Vilniaus g. 19, 18116, Švenčionys
 
Pirmininkas
el. p.  svencioniumiestovvg@gmail.com

Asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ pagrindinės veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, inicijuoti veiklas mažinančias socialinę atskirtį, vykdyti užimtumą skatinančias veiklas.
Kviečiame Švenčionių miesto bendruomenines organizacijas, įmones prisidėti prie Švenčionių miesto vietos veiklos grupės veiklos ir tapti Asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ nariais.

Kaip tapti asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ nariu
Švenčionių miesto VVG nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ir veikla vykdoma Švenčionių mieste.
Prašymus (prašymo formą rasite čia) tapti Švenčionių miesto VVG nariais su žemiau nurodytais priedais prašome teikti Švenčionių miesto VVG pirmininkui, adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys arba siųsti el. p. svencioniumiestovvg@gmail.com). 

Atkreipiame dėmesį, kad prie nustatytos formos prašymo būtina pridėti:
1. juridinio asmens aukščiausio valdymo organo sprendimo tapti Asociacijos Švenčionių miesto VVG  nariu ir atstovo delegavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą (visuotinio narių/kolegialaus valdymo organo susirinkimo protokolą/protokolo išrašą, akcininkų sprendimą ir pan.);
2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
3. juridinio asmens įstatų kopiją.


Naujienos

Švenčionių gyventojus skatins ir verslauti, ir savanoriauti
Duoti meškerę, ne žuvį – tokiu požiūriu vadovavosi Švenčionių miesto vietos veiklos grupė (VVG), parengusi vietos plėtros strategiją, kuri padės spręsti šio miesto bendruomenės problemas.
Rengiant strategiją pirmiausia siekta išskirti tas žmonių grupes, kurie susiduria su opiausiomis problemomis. „Norėtumėm, kad visi galėtų pasinaudoti suteikiamomis galimybėmis, tačiau norime veikti kryptingai ir sutelkti visas pajėgas ten, kur jų labiausiai reikia“ – teigia Švenčionių miesto VVG pirmininkas Kęstutis Trapikas. Veikdami kartu vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir gyventojai išskyrė žmonių grupes, į kurias ketinama orientuoti strategijos veiklas. Tai – bedarbiai, socialinių pašalpų gavėjai, taip pat socialinę atskirtį patiriantys žmonės, pavyzdžiui, iš įkalinimo vietų grįžę asmenys.
Tam, kad pavyktų sumažinti socialinę atskirtį patiriančių bei nedirbančių žmonių skaičių, Švenčionyse ketinama skatinti žmonių verslumą ir plėsti socialines paslaugas. Tai numatyta strategijoje, kurią parengė iš vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų sudaryta VVG.

Skatins ne laukti, o veikti
 Tai, kad Švenčionių gyventojai kol kas vangiai imasi verslo arba individualios veiklos, rodo ir statistika. Pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymėjimą dirbančių gyventojų skaičius Švenčionių rajono savivaldybėje yra beveik dvigubai mažesnis už apskrities vidurkį (neskaičiuojant Vilniaus miesto savivaldybės). Gyventojų verslo liudijimų skaičiumi Švenčionių rajonas taip pat išlieka vienas mažiausių apskrityje: pavyzdžiui, čia turinčiųjų verslo liudijimus yra beveik 40 proc. mažiau nei Šalčininkų rajono savivaldybėje. Bendras įmonių skaičius Švenčionių rajono savivaldybėje pastaraisiais metais taip pat mažėjo: 2011 m. jų buvo 240, o pernai – jau tik 236.
Šie skaičiai rodo, kad gyventojams trūksta galimybių ir iniciatyvos aktyviau dalyvauti darbo rinkoje ir geriau realizuoti savo patirtį, žinias bei įgūdžius.
„Sakyčiau, kad pagrindinė problema slypi ne bedarbystėje. Nedirbančiųjų dalis pas mus siekia 8 proc. – tai palyginti nedaug. Bet norime padėti žmonėms vystyti savo darbinius įgūdžius, galbūt keisti kvalifikaciją, įgyti naujos patirties. Tai – ryškiausias ir svarbiausias mūsų strategijos motyvas, – pasakojo K. Trapikas. – Štai neseniai sutikau vieną pažįstamą, kuris dirbo batsiuviu. Neįgalumą turintis vyras man pasiguodė, kad pastaruoju metu sunkiau verčiasi, nes ir klientų trūksta, ir įrangos reikia pirkti. Būtent tokiems žmonės įgyvendinama strategija pavyks aktyviau integruotis į darbo rinką ar imtis savo verslo“. Verslo atstovai taip pat aktyviai įsitrauks į vietos bendruomenės aktyvumo darbo rinkoje skatinimą. Būdami lygiaverčiai partneriai nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios sektoriui, verslo atstovai siūlys sprendimus ir kartu juos įgyvendins. Pavyzdžiui, darbinių įgūdžių stokojantiems ir dėl įvairių priežasčių darbo nerandantiems žmonėms bus siūloma atlikti praktiką įmonėse, po kurios jiems bus suteikta galimybė įsidarbinti.
Susidomėjimo netrūksta
K. Trapikas pasakojo, kad susidomėjimas vietos plėtros strategija jaučiamas ir iš vietos verslininkų, ir nevyriausybinių organizacijų atstovų.
„Nevyriausybinių organizacijų pas mus nėra daug, bet jos veikia gana aktyviai. Tikimės, kad pasinaudojus ES investicija jos galės dar labiau išplėsti ar pagyvinti savo veiklas ir tokiu būdu pasiekti tikslines grupes. Strategijos įgyvendinimo darbų laukia ir verslo idėjų turintys švenčioniškiai: sukursime priemonių paketą, skirtą tiek norintiems pradėti savo veiklą, tiek jau pradėjusiems ir veikiantiems ne ilgiau kaip vienerius metus, bet norintiems sparčiau plėtoti kuriamą verslą ir tam gauti būtinus verslo skatinimo instrumentus“, – teigė K. Trapikas.
Švenčionių miesto VVG pirmininkas įsitikinęs, kad įgyvendinama strategija padės ne tik pavieniams žmonėms, bet ir apskritai sustiprins Švenčionyse pasitikėjimo ir bendruomeniškumo atmosferą.
 „Regionuose neretai egzistuoja atskirtis tarp vietos valdžios ir verslo bei nevyriausybinio sektoriaus atstovų. Mes tikimės tai pašalinti. Įsigalės lygiavertė partnerystė tarp verslo, valdžios ir nevyriausybinių organizacijų. Juk visi siekiame panašių tikslų: stengsimės įgyvendinti pridėtinę vertę turinčias veiklas, o visuomenės atstovus – paskatinti būti aktyviais ir veikliais darbo rinkoje“, – teigė K. Trapikas.


Julija Dagytė
2016-12-01 
Nuoroda į straipsnįPateikta projekto „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paraiška
Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ 2016 m. rugsėjo 7  d. pateikė Europos socialinio fondo agentūrai projekto „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paraišką, finansinei paramai gauti pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“
Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimui. Planuojamas projekto rezultatas – įgyvendinta Švenčionių miesto vietos plėtros strategija. Projekto rezultatas – parengta Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.
Bendra projekto vertė – 69.000,00 Eur


Patvirtinta Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016–2022 m.
Mažesnis nedarbo lygis, išaugęs darbuotojų skaičius įmonėse ir sumažėjęs socialinės pašalpos gavėjų skaičius  – tai gyventojų verslumo ir užimtumo skatinimo rezultatai, kuriuos pasiekti numato miestų vietos veiklos grupių parengtos ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui, atrankai bei finansavimui pateiktos vietos plėtros strategijos. Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas įvertino Lietuvos miestuose susikūrusių vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui buvo pateiktos 59 strategijos, iš kurių 7 didžiųjų miestų.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 patvirtintas siūlomų finansuoti strategijų sąrašas, tarp 17 atrinktų ir siūlomų finansuoti strategijų, patvirtinta Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.
Švenčionių miesto vietos veiklos grupės parengta strategija iš 100 galimų balų surinko 85 balus. Švenčionių miesto verslo iniciatyvų skatinimui, darbo vietų kūrimui, įsidarbinimo galimybėms bei socialinės integracijos gerinimui patvirtintas 367.655,00 Eur finansavimas iš valstybės biudžeto ir ES fondų lėšų.
24 strategijos būtų finansuojamos tik iš papildomai skirtų lėšų, siūloma įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą. Nefinansuoti siūloma 11 vietos plėtros strategijų.

Parengta Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.
Švenčionių miesto vietos plėtros strategija skirta didinti vietines įsidarbinimo galimybes bei gerinti bendruomenių socialinę integraciją Švenčionių mieste, išnaudojant gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Siekiama įgyvendinti neformalaus užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo.
Siekdama spręsti minėtas problemas bei prisidėti prie Švenčionių miesto socialinės integracijos didinimo, Švenčionių miesto vietos veiklos grupė parengė Švenčionių miesto vietos plėtros strategiją.
Į strategijos rengimą buvo įtrauktos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo ir vietos valdžios sektorių atstovai. Plėtros strategijos rengimo laikotarpiu buvo organizuojami susitikimai, skelbiama informacija internetinėje svetainėje. Miesto gyventojai dalyvavo anketinėje apklausoje. Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos projekto viešas pristatymas buvo organizuotas 2016 m. sausio 26 d. Vietos plėtros strategijos projektas pristatytas Vilniaus regiono plėtros tarybai. 2016 m. vasario 4 d. Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl pritarimo Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. projektui“.
Parengtos strategijos biudžetas 529.000 EUR. Parengtas veiksmų planas, iškelti tikslai ir uždaviniai yra nukreipti į verslumo skatinimą ir įsidarbinimo galimybių didinimą bei socialinių ir kitų paslaugų plėtrą mažinant socialinę atskirtį. Strategijos įgyvendinimo laikotarpis 2016-2022 m., strategija orientuota į socialinę atskirtį patiriančius asmenis, nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą, neaktyvius darbingo amžiaus asmenis, verslą ar savarankišką veiklą pradėjusius asmenis.
Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ projektą „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ 08.6.1-ESFA-T-909-01-0020, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto ir Švenčionių miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 Vietos plėtros strategijų rengimo priemonę.

 

Kviečiame užpildyti Švenčionių miesto vietos veiklos grupės rengiamos strategijos klausimyną
Švenčionių miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“, kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Švenčionių miesto vietos veiklos grupės lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.
Strategija siekiama padidinti Švenčionių miesto bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti įsidarbinimo galimybes mieste. Jūsų atsakymai į klausimyną padės nustatyti miesto gyventojų problemas ir poreikius, bei nuspręsti, kurioms miesto gyvenimo sritims skirstant ES paramą yra tikslinga suteikti pirmenybę.
Anketos adresas: http://goo.gl/forms/N4aYYM6cpw
Maloniai prašome užpildyti anketą.
Jūsų nuomonė mums labai svarbi. Iš anksto dėkojame.


Kviečiame Švenčionių miesto organizacijas prisijungti prie Švenčionių miesto plėtros strategijos rengimo
2015 m. liepos mėnesį  įkurta asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“. Šiuo metu rengiama Švenčionių miesto vietos plėtros strategija, kuria siekiama padidinti Švenčionių miesto bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti įsidarbinimo galimybes mieste. Strategijos rengimo metu bus parengta vietovės tiriamoji studija, Švenčionių miesto vystymosi poreikių ir galimybių analizė, nustatyti vietos plėtros strategijos tikslai ir uždaviniai.
2015 m. gruodžio 17 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje Vilniaus g. 19, vyks susitikimai su vietos valdžios  atstovais, verslininkais bei nevyriausybinių organizacijų lyderiais. Susitikimai skirti įtraukti Švenčionių miesto bendruomenes, verslo ir vietos valdžios atstovus į strategijos rengimo procesą. Taip pat bus supažindinti su miesto vietos veiklos grupės veikimo principais, finansavimo galimybėmis bei padės nustatyti bendruomenės poreikius.
Susitikimai vyks savivaldybės administracijos mažoje salėje ketvirtadienį:
11 val. – su vietos valdžia
13 val. – su verslininkais
15 val. – su nevyriausybinių organizacijų atstovais. 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-11 13:22:23
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Video archyvas
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Vydenis
Gražina
Kipras
Justina
Justė
Rytoj:
Kovaldas
Daugilė
Adalbertas 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas