Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams Investuotojams Turizmas Renginiai Korupcijos prevencija
2018 m. kovo 25 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 6483623
Šiandien apsilankė: 490
Dabar naršo: 20


Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra

Pranešimas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams

Pranešimas dėl galimybės teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra
Vadovaujantis civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A-469 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo“ UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paskirtos Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės miestų ir Strūnos kaimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriais penkerių metų laikotarpiui iki 2019 m. liepos 31 d.
Pažymėtina, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimai pasibaigia įregistravus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, arba butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais.

Informacija apie administruojamus daugiabučius namus

Eil. Nr.

Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.UAB „Švenčionių švara“:1002 21213134 258,91116 155,26
1.1.Švenčionys531 1101267 026,9456 485,33
1.2.Švenčionėliai451 078165 658,5958 490,53
1.3.Strūnos kaimas224-1 573,381 179,4
2.UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“/ Pabradė41620-39 503,5332 025,13
3.Iš viso:1412 83213173 762,44148 180,39 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas vykdomas vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais;
2. 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A-335 patvirtintu:
- Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašu.

Administravimas - tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Iki pastarojo meto daugiabučių namų priežiūra ir administravimas buvo daugiau savivaldybės ar jos kontroliuojamų butų ūkio įmonių, nei pačių butų savininkų rūpestis. Kol daugiabučių namų savininkai neįsteigę daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, tol jų namo bendrąja nuosavybe turės rūpintis paskirta administruojanti įmonė. Pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:
- tvarko patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitą, namo, jam priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją;
- sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia;
- viešai skelbia patalpų savininkams namo skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą;
- atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras, vykdo šių objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir lokalizuoja avarijas, organizuoja arba įmonės jėgomis atlieka bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ar kitokius darbus;
- rengia bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo, remonto ar kitokio tvarkymo metinius ir ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus ir viešai skelbia juos;
- skelbia bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo darbų ir paslaugų pirkimo konkursus, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą. Jeigu šiuos darbus atlieka ar paslaugas teikia pats administratorius, jų apimtis, kainos ir kitos sąlygos turi būti suderintos su patalpų savininkais ar jų įgaliotu atstovu;
- pagal išlaidas apskaičiuoja mėnesines įmokas, parengia ir pateikia sąskaitas patalpų savininkams, kontroliuoja įmokas.

Be tam tikrų įstatyme numatytų funkcijų administratorius taip pat privalo:
- ne rečiau kaip kartą per metus šaukti patalpų savininkų susirinkimą dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo;
- teikti patalpų savininkams informaciją apie privalomąsias įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu ir jų naudojimu;
- pasibaigus kalendoriniams metams, viešai paskelbti savo veiklos ataskaitą patalpų savininkams.

Administravimas baigiasi įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

Daugiabučio namo patalpų savininkų bendrija (toliau Bendrija) - labiausiai tinkama daugiabučio namo valdymo forma. Bendrija - ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymu nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos tikslas yra racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą. Bendrija turi atstovauti patalpų savininkų bendruosius interesus, susijusius su pastato priežiūra ir vidaus tvarka bei priimti sprendimus. Pastato priežiūrą, sutartiniais pagrindais, reikėtų pavesti profesionalioms administruojančioms įmonėms, o sutarčių vykdymo kontrolę - Bendrijos įgaliotiems atstovams

Bendrijos dažniausiai steigiamos dėl šių privalumų:
- daugiau galimybių imtis pastato bendrosios inžinerinės įrangos remonto ir rekonstrukcijos darbų, paprasčiau priimti sprendimus ir finansuoti atliekamus darbus;
- bendrijos, kaip juridiniai asmenys, gali gauti valstybės ir savivaldybės teikiamą finansinę paramą daugiabučiams namams atnaujinti ir modernizuoti;
- įsteigus bendriją paprasčiau išnuomoti namo bendrojo naudojimo patalpas ir gauti papildomų pajamų;
- daugiau galimybių prižiūrėti namo aplinką arba pastatui priskirtą sklypą, pvz., praplėsti automobiliams skirtą plotą, įrengti vaikų žaidimo aikštelę;
- namo gyventojai turi galimybę pasidaryti detalųjį planą, išsinuomoti žemę aplink namą ir būti tikri, kad niekas jo neužstatys;
- namo gyventojai kaupia lėšas savo namui remontuoti ar modernizuoti atskiroje sąskaitoje, kaupimo lėšų naudojimas tampa daug skaidresnis;
- namas prižiūrimas ne taip, kaip nori administratorius, o kaip pageidauja gyventojai.

Jungtinės veiklos sutartis tarp patalpų savininkų labiau tinka mažuose, 3-10 butų namuose. Jungtinės veiklos sutartimi namo patalpų savininkai skiria įgaliotąjį asmenį, kuris veikia namo patalpų savininkų vardu. Ten, kur yra sukurtos daugiabučių namų bendrijos arba sudarytos jungtinės veiklos sutartys, daugiabučiai namai prižiūrimi tvarkingai, laiku atliekamas reikalingas bendro naudojimo konstrukcijų remontas. Tikimės, kad pateikta informacija padidins Bendrijų kūrimo motyvaciją ir paskatins iniciatyvą.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-27 16:10:55
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Video archyvas
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Normantas
Normantė
Feliksas
Liucija
Rytoj:
Arbutas
Vydmantė
Emanuelis
Teklė

 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas